Head of Portfolio Review 2017

Dorota Holubová / dorota.holubova(at)gmail.com


Central European House of Photography

Prepoštská 4

811 01 Bratislava

Postal Address

FOTOFO
P.O.BOX 290
814 99 Bratislava
Slovakia

www.mesiacfotografie.sk

www.sedf.sk

With  collaboration with the festival Eyes on in Vienna